Угода про конфіденційність

Визначення термінів, які використовуються в цій Угоді такі ж, що і в Правилах користування сайтом.

Продовження використання Сайту, виконання процедури реєстрації облікового запису, а також використання іншого функціоналу Сайту Користувачем означає автоматичне погодження з умовами Угоди про конфіденційність та Правилами користування сайтом.

Адміністрація не несе відповідальності за збитки (у тому числі, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, доходів, інформації, даних або від переривання ділової активності, а також моральними збитками), що виникли в результаті використання, неможливості використання або наслідків використання Сайту.

Усі умови Угоди про конфіденційність можуть бути змінені в односторонньому порядку Адміністрацією Сайту без попередження про це Користувача.

Види та джерела інформації

Уся інформація, яка збирається про Користувача може бути персоніфікованою або неперсоніфікованою. До персоніфікованої інформації належать ті дані, які прямо пов’язані або асоціюються з Користувачем, а також за якими Користувача можна ідентифікувати. Неперсоніфікована інформація являє собою сукупність даних, які збираються про Користувача без прив’язування до конкретної особи.

Інформація може бути публічною та конфіденційною. До публічної інформації належать ті дані, що користувач добровільно надав для можливості публічного доступу, а також що можуть бути отримані з вільно доступних джерел. Публічну інформацію можуть бачити інші Користувачі та Адміністрація. Конфіденційна інформація знаходиться у зашифрованому вигляді на серверах Сайту та доступна лише Адміністрації. Інформація про банківські картки, що використовуються для оплати вартості Товарів на Сайті, знаходиться у зашифрованому вигляді, але Адміністрація не має до неї доступу, і вона передається захищеними каналами напряму до банківської системи.

Джерела інформації про Користувача:

- листування Користувача з Адміністрацією через функціонал Сайту або електронну пошту;
-інформація, надана Користувачем під час реєстрації, а також заповнення інших форм, пов’язаних із доставкою, організацією акційних пропозицій, коментарів, відгуків тощо;
- технічна інформація про Інтернет-провайдера Користувача, IP-адреса Користувача, характеристики персонального комп’ютера, ноутбука, смартфона чи іншого пристрою, за допомогою якого Користувач використовує функціонал Сайту, дані про завантаження чи вивантаження інформації, а також інші види технічних даних;
- інформація про те, яким Товарам Користувач надає перевагу, отримана в результаті перегляду Користувачем відповідних сторінок із Товарами, використання списків бажань, порівнянь тощо;
- дані профілів соціальних мереж, якщо Користувач використовує їх для входу в особистий кабінет або публікації коментарів чи відгуків. Адміністрація Сайту може використовувати такі дані профілю соціальних мереж, як ім’я, прізвище, електронна адреса, дата народження та фотографія.

Мета обробки інформації про Користувача

Метою обробки інформації про Користувача є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання чи отримання, а також здійснення розрахунків за придбані Товари відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

Безпека при користуванні Сайту

Адміністрація використовує сучасні технології забезпечення конфіденційності даних, а також їх зберігання.

Після завершення процедури реєстрації Користувач отримує змогу користуватися особистим кабінетом, для входу в який застосовується заданий Користувачем логін і пароль. Відповідальність за зберігання власного логіну та паролю покладається на Користувача. Адміністрація наполегливо рекомендує не передавати свої логін і пароль, а також іншу інформацію, пов’язану з обліковим записом, третім особам. Будь-які дії, виконані після входу в особистий кабінет Користувача вважатимуться такими, що їх здійснив Користувач.

Збір, обробка, використання та зберігання публічної та конфіденційної, персоніфікованої та неперсоніфікованої інформації про Користувача здійснюється Адміністрацією відповідно до чинного законодавства України.